BIP
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym
Strona główna
ZZWT w Gdyni z dniem 1 stycznia 2018 r. został przeformowany 
w Regionalne Centrum Informatyki Gdynia (RCI Gdynia).

https://rcigdynia.wp.mil.pl

 


ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM
w Gdyni

im. ppłk. Ignacego Stanisława Szpunara
 

 

 

 

 

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym z siedzibą w Gdyni jest samodzielną jednostką zabezpieczenia operacyjnego, podlegającą bezpośrednio Inspektoratowi Systemów Informacyjnych w Warszawie. Odpowiada za całokształt przedsięwzięć związanych z systemami łączności i informatyki na potrzeby resortu obrony narodowej. ZZWT został sformowany z dniem 01.01.2015 r. i przejął w dużej części zadania i potencjał rozformowanego CWTiD MW.


 

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych