BIP
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym
Zadania

 

 

Główne zadania, realizowane przez Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym, to utrzymywanie w gotowości sił oraz środków łączności i informatyki w celu zabezpieczenia działalności jednostek i instytucji wojskowych całego Wybrzeża.


Ponadto ZZWT, jako jedyna jednostka, oprócz szeroko rozumianej łączności, realizuje zadania związane z obserwacją techniczną, zabezpieczając działania jednostek wojskowych zarówno na morzu, jak i lądzie. Elementy składowe Zespołu wspierają bezpieczeństwo żeglugi, zapewniając ciągłość obserwacji technicznej wybrzeża poprzez Punkty Obserwacyjne przy współpracy ze Strażą Graniczną. Punkty Obserwacyjne rozmieszczone są wzdłuż morskiej granicy państwa i tworzą brzegowy stacjonarny system obserwacji.

Do ważnych przedsięwzięć należy również zabezpieczanie niezawodnego funkcjonowania wszystkich systemów łączności dla Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

W sferze informatycznej do zadań Zespołu należy projektowanie, budowa i zarządzanie sieciami informatycznymi, tworzonymi na potrzeby jednostek i instytucji Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych. Zespół udziela wsparcia merytorycznego i technicznego administratorom i użytkownikom sieci, administruje systemami informatycznymi, pełni stały nadzór nad infrastrukturą informatyczną oraz odpowieda za system zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w cyberprzestrzeni, pozostającej w wyznaczonym obszarze odpowiedzialności ZZWT.


Eksploatowany w Jednostce sprzęt teleinformatyczny umożliwia utrzymywanie łączności z okrętami RP, wykonującymi zadania w ramach sił sojuszniczych oraz biorącymi udział w międzynarodowych ćwiczeniach na akwenach całego świata.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych